Premium Packing Plywood

Ván ép đóng gói của chúng tôi, tôi được làm từ Keo, Bạch đàn hoặc theo yêu cầu. Với loại cao cấp, chúng tôi sử dụng E0 keo cho chất lượng cao nhất. Vì vậy, ép buộc đóng gói của chúng tôi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của tất cả các khách hàng. Năng lực của chúng tôi là khoảng 1.000 Mét khối mỗi tháng. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với tôi như sau:

Quản lý kinh doanh

– Email:  sales@weegovietnam.com

– Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Viber:  +84 972 100 203

– ID Wechat: quản lý bán hàng

Chúng tôi mong được phục vụ bạn!

Translate »