LVL Packing Plywood

Ván ép đóng gói LVL của chúng tôi được làm từ Keo, Bạch đàn hoặc theo yêu cầu. Với LVL, chúng tôi có thể cung cấp bảng đầy đủ (1220 x 2400 mm / 4×8 ft) hoặc cắt thành các kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với tôi như sau:

Sales Manager

– Email: sales@weegovietnam.com

– Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Viber:

+84 972 100 203

– ID Wechat: Sales Manager

Chúng tôi mong được phục vụ bạn!

Translate »